Platobné podmienky

1. Za tovar zakúpený v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi (bez poplatku): 

  • online platba platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay, 
  • platba prevodom na účet Tatra banky IBAN: SK02 1100 0000 0029 2082 7608
  • platba na základe darčekového poukazu. 

2.  Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré si môže kupujúci uplatniť v košíku nášho e-shopu pri nákupe tovaru ako zľavu len raz. Nevyčerpanú hodnotu peňažných prostriedkov nie je možné uplatniť pri ďalšom nákupe. Dátum platnosti darčekového poukazu je uvedený na každom poukaze.   

3.  Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu. 

4. Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške. 

 

Poplatky za prepravu, balné a dodacie podmienky

1. Spoločnosť MARD s.r.o. si náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku neúčtuje.  

2. Spoločnosť MARD s.r.o. ponúka nasledovné spôsoby dopravy: 

  • doprava kuriérskou spoločnosťou DPD s.r.o. s doručením na adresu (v prípade objednávky v hodnote do 49,99 € vrátane DPH si spoločnosť MARD s.r.o. účtuje poštovné vo výške 5,00 € vrátane DPH)
  • doprava kuriérskou spoločnosťou DPD s.r.o. s doručením do Balíkoboxov (v prípade objednávky v hodnote do 49,99 € vrátane DPH si spoločnosť MARD s.r.o. účtuje poštovné vo výške 3,00 € vrátane DPH)

3. V prípade objednávky v hodnote 50,00€ vrátane DPH a viac si spoločnosť MARD s.r.o. poštovné neúčtuje. 

4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru ako aj cien za tieto služby. 

5. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke. 

6. V prípade, ak predávajúci dodáva kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme kupujúceho vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú kupujúcim na prevzatie tovaru. 

7. Objednaný tovar bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedovaný v čo najkratšom termíne, zvyčajne ihneď od potvrdenia objednávky predávajúcim. Tovar zvyčajne doručujeme kuriérom spoločnosti DPD s.r.o. na adresu doručenia alebo do Balíkoboxov do 1-2 pracovných dní. Grafické produkty doručujeme E-mailom do niekoľko minút po zaplatení kúpnej ceny. E-mail obsahuje link na online editor Corjl, kde kupujúci sám personalizuje zakúpený grafický produkt. 

7.1  Doručenie tovaru sa predĺži v prípade objednania grafických služieb, o 3 pracovné dni. 

7.2  Doručenie tovaru sa predĺži v prípade objednania tlače grafických produktov, o 3 pracovné dni. 

8.  V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena,  alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti budeme o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia. 

9. Tovar dodávame výhradne na území Slovenskej republiky. 

10.  Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky ). Kupujúci berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi.  

11. Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o zložení výrobku, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, v slovenskom štátnom jazyku. 

12.   Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení poskytneme a budeme sa snažiť situáciu čím skôr riešiť. 

13.   V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sme ako predávajúci povinní splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.